سفارش تبلیغ
صبا

گل نرگس Narcissus

خواستگارى مرد از زن

آیا خواستگارى مرد از زن اهانت‏ به زن است؟

نویسنده: شهید مرتضى مطهرى

اینکه از قدیم الایام مردان به عنوان خواستگارى نزد زن مى‏رفته‏اند و از آنها تقاضاى همسرى مى‏کرده‏اند،از بزرگترین عوامل حفظ حیثیت و احترام زن بوده است. طبیعت،مرد را مظهر طلب و عشق و تقاضا آفریده است و زن را مظهر مطلوب بودن و معشوق بودن.طبیعت،زن را گل و مرد را بلبل،زن را شمع و مرد را پروانه قرار داده است.این یکى از تدابیر حکیمانه و راهکارهاى خلقت است که در غریزه مرد نیاز و طلب و در غریزه زن ناز و جلوه قرار داده است وضعف جسمانى زن را در مقابل نیرومندى جسمانى مرد،با این وسیله جبران کرده است.

خلاف حیثیت و احترام زن است که به دنبال مرد بدود.براى مرد قابل تحمل است که از زنى خواستگارى کند و جواب رد بشنود و آنگاه از زن دیگرى خواستگارى کند و جواب رد بشنود تا بالاخره زنى رضایت‏خود را به همسرى با او اعلام کند،اما براى زن که مى‏خواهد محبوب و معشوق و مورد پرستش باشد و از قلب مرد سر درآورد تا بر سراسر وجود او حکومت کند،قابل تحمل و موافق غریزه نیست که مردى را به همسرى خود دعوت کند و احیانا جواب رد بشنود و سراغ مرد دیگرى برود.

به عقیده ویلیام جیمز فیلسوف معروف امریکایى،حیا و خوددارى ظریفانه زن غریزه نیست‏بلکه دختران حوا در طول تاریخ دریافتند که عزت و احترامشان به این است که به دنبال مردان نروند،خود را مبتذل نکنند و از دسترس مرد خود را دور نگه دارند;زنان این درسها را در طول تاریخ دریافتند و به دختران خود یاد دادند.

این حالت اختصاص به جنس بشر ندارد،حیوانات دیگر نیز همین طورند;همواره این ماموریت‏به جنس نر داده شده است که خود را دلباخته و نیازمند به جنس ماده نشان بدهد.ماموریتى که به جنس ماده داده شده این است که با پرداختن به زیبایى و لطف و با خوددارى و استغناء ظریفانه،دل جنس خشن را هر چه بیشتر شکار کند و او را از مجراى حساس قلب خودش و به اراده و اختیار خودش در خدمت‏خود بگمارد.

مرد خریدار وصال زن است نه رقبه او

عجبا!مى‏گویند چرا قانون مدنى لحنى به خود گرفته است که مرد را خریدار زن نشان مى‏دهد؟اولا این مربوط به قانون مدنى نیست،مربوط به قانون آفرینش است. ثانیا مگر هر خریدارى از نوع مالکیت و مملوکیت اشیاء است؟طلبه و دانشجو خریدار علم است،متعلم خریدار معلم است،هنرجو خریدار هنرمند است.آیا باید نام اینها را مالکیت‏بگذاریم و منافى حیثیت علم و عالم و هنر و هنرمند به شمار آوریم؟ مرد خریدار وصال زن است نه خریدار رقبه او.آیا واقعا شما از این شعر شاعر شیرین سخن ما حافظ،اهانت‏به جنس زن مى‏فهمید که مى‏گوید:

 شیراز معدن لب لعل است و کان حسن من جوهرى مفلس از آن رو مشوشم شهرى است پر کرشمه و خوبان ز شش جهت چیزیم نیست ورنه‏«خریدار»هر ششم

حافظ افسوس مى‏خورد که چیزى ندارد نثار خوبان کند و التفات آنها را به خود جلب کند.آیا این اهانت‏به مقام زن است‏یا مظهر عالیترین احترام و مقام زن در دلهاى زنده و حساس است که با همه مردى و مردانگى در پیشگاه زیبایى و جمال زن خضوع و خشوع مى‏کند و خود را نیازمند به عشق او و او را بى نیاز از خود معرفى مى‏کند؟

منتهاى هنر زن این بوده است که توانسته مرد را در هر مقامى و هر وضعى که  بوده است ‏به آستان خود بکشاند.

اکنون ببینید به نام دفاع از حقوق زن،چگونه بزرگترین امتیاز و شرف و حیثیت زن را لکه‏دار مى‏کنند؟!

این است که گفتیم این آقایان به نام اینکه ابروى زن بیچاره را مى‏خواهند اصلاح کنند چشم وى را کور مى‏کنند.

رسم خواستگارى یک تدبیر ظریفانه و عاقلانه براى حفظ حیثیت و احترام زن است .

گفتیم اینکه در قانون خلقت،مرد مظهر نیاز و طلب و خواستارى و زن مظهر مطلوبیت و پاسخگویى آفریده شده است،بهترین ضامن حیثیت و احترام زن و جبران کننده ضعف جسمانى او در مقابل نیرومندى جسمانى مرد است و هم بهترین عامل حفظ تعادل و توازن زندگى مشترک آنهاست.این نوعى امتیاز طبیعى است که به زن داده شده و نوعى تکلیف طبیعى است که به دوش مرد گذاشته شده است.

قوانینى که بشر وضع مى‏کند و به عبارت دیگر تدابیر قانونى که به کار مى‏برد،باید این امتیاز را براى زن و این تکلیف را براى مرد حفظ کند.قوانین مبنى بر یکسان بودن زن و مرد از لحاظ وظیفه و ادب خواستارى به زیان زن و منافع و حیثیت و احترام اوست و تعادل را به ظاهر به نفع مرد و در واقع به زیان هر دو بهم مى‏زند.

منبع:تبیانhttp://tebyan.net/index.aspx?pid=3319

 www.atregoleyas.com

Info@atregoleyas.com

Mohammadhashem_ne@yahoo.com


تنظیم هیجانات، بهبود روابط

تنظیم هیجانات، بهبود روابط

چگونه هوش هیجانی خود را افزایش دهیم

 ابراز عشق

به اعتقاد مشاوران خانواده، راه دستیابی به ازدواجی موفق و یک زندگی خانوادگی سرشار از خوشبختی، بسیار ساده و سرراست است: «باید بدانی چه موقع معذرت‌خواهی کنی و هنگامی که همسرت کار مورد علاقه‌ات را انجام نداد به روی خودت نیاوری».  در حقیقت دانستن این که چه موقع، چرا و چگونه از همسرتان معذرت‌خواهی کنید و نیز برخورداری از توانایی‌هایی چون شکیبایی، بردباری و مدارا کردن در هنگام عصبانیت، احتیاج به مهارت‌های هیجانی پیشرفته و سطح بالایی چون همدلی، کنترل خود و درک عمیق نیازها و احساسات دیگران دارد.

هوش هیجانی«توانایی درک و فهم عواطف به منظور ارزیابی افکار و خلق و خو و تنظیم آن‌ها است.

به گونه‌ای که موجب تعالی و رشد عقلانی-هیجانی گردد». بنابراین هوش هیجان در زمینه ازدواج موفق و زندگی زناشویی، نقشی مهم و غیر قابل انکار دارد. حال سؤال این است که هوش هیجانی به چه طریقی می‌تواند زندگی زناشویی را تحت تأثیر خود قرار دهد تا بر فراز و نشیب‌های آن فایق آیند؟

توانایی‌های هوش هیجانی  بطور کلی عبارتند از:

 توانایی دریافت و تشخیص دقیق عواطف خود و دیگران

توانایی استدلال کردن راجع به عواطف

توانایی اداره و تنظیم مؤثر عواطف

این توانایی‌های سه گانه، ظاهراً عوامل اساسی تشکیل دهنده یک زمینه غنی عاطفی برای داشتن یک زندگی زناشویی سعادتمندانه محسوب می‌شوند.

ادراک هیجانی و روابط زوجین

از سال 1995 تاکنون تحقیقات زیادی در زمینه ادراک عاطفی و روابط زناشویی صورت گرفته که نتایج آن به شرح زیر است:

ازدواج و زندگی زناشویی یک بافت سرشار از عاطفه می باشد.

افراد در توانایی دریافت و تشخیص دقیق عواطف خود و دیگران با یکدیگر تفاوت دارند. مثلاً بعضی از زوج‌ها آشکارا نسبت به علائم هیجانی همسرشان بی‌توجه هستند و یا آمادگی سوء تعبیر و عدم تشخیص صحیح این عواطف را دارند.

انسان‌ها دارای تفاوت‌های قابل توجهی در توانایی ابراز صریح عواطف خود می باشند. پژوهشگران دریافته‌اند که ارتباط با ثبات و معناداری بین توانایی ابراز دقیق و صحیح عواطف با شادی‌های زندگی و روابط زناشویی مطلوب وجود دارد.

زوج‌های خرسند در مقایسه با زوج‌هایی که رابطه زناشویی و هیجانی خوبی با هم ندارند، احساس همدلی بیشتری به هم نشان می‌دهند و نسبت به احساسات یکدیگر حساسیت بیشتری به خرج می‌دهند.

زوج‌های ناراضی از زندگی زناشویی در عکس‌العمل به رفتار نامناسب همسرشان مقابله به مثل می‌کنند.

زنان بهتراز مردان در ابراز دقیق عواطف و تشخیص آن‌ها عمل می‌نمایند. و این ضعف در مردان خود از عوامل عدم موفقیت در زندگی است . برای مثال وقتی که یک زن پیام هیجانی مثبتی به شوهرش می‌دهد، احتمالاً از علائم غیر کلامی - بدنی (مثل لبخند زدن) و از یک لحن صمیمانه در هنگام سخن گفتن استفاده می‌نماید  و مردی که می‌خواهد پیام هیجانی مثبتی به همسرش بدهد، این پیام هم همراه با خنده است و هم همراه با علائم بالقوه تهدیدکننده‌ای چون حرکات ابرو یا چشم.

زوج‌های شاد و خوشبخت نسبت به زوج‌های ناسازگار، هم در اظهار و ابراز عواطف و هم در، دریافت عواطف، عملکرد بهتری از خود نشان می‌دهند.

 برخی از مردان احساس می‌کنند که هم زمان از دو طرف مورد تهدید واقع می شوند: یکی از طرف موقعیت‌هایی که قادر به کنترل آن‌ها نمی‌باشند و یکی هم از طرف عواطف ناخوشایند و منفی، چون اضطراب و اندوه که به‌وسیله این موقعیت‌ها ایجاد می‌شوند. این مردان هنگامی که احساس آسیب‌پذیری و ناتوانی می‌نمایند، عصبانی می‌شوند و مایلند تا از آن طریق احساس کنند قادر به کنترل موقعیت‌ها می‌باشند.

در مجموع و بر اساس یافته‌های مطالعات انجام شده ، اگر زوجین از عواطف همسرانشان آگاه شوند و بتوانند عواطفشان را به صورتی واضح و آشکار به یکدیگر اطلاع دهند و ابراز نمایند، زندگی بهتری خواهند داشت. برای این کار لازم است تا نسبت به علل، جوانب و پیامدهای عواطفشان بر زندگی زناشویی‌شان آگاه گردند.

منبع: تبیان 


فقط زوج های جوان بخوانند!!

فقط زوج های جوان بخوانند!!

گل

به عقیده ی بسیارى از فلاسفه و دانشمندان، انسان موجودى مدنى است. به همین دلیل محتاج به پناه و یاور و نیز یارى دلدارى است تا با او معاشرت داشته و در مسیر پرپیچ و خم زندگى، غم خوارش باشد. ازدواج با رعایت اصول و شرایط لازم، استفاده از کمک مشترک را براى دختر و پسر جوان تسهیل مى‏نماید و به آنها کمک مى‏کند تا در زندگى فردى و اجتماعى موفقیت‏هاى بیشترى به دست بیاورند. حال آنکه دختران و پسران جوان مجرد از چنین کمک‏هایی بى‏نصیب مانده و از بسیارى موقعیت‏ها و فرصت‏هاى مناسب که در زندگى زناشویی به وجود مى‏آیند ، بى‏بهره مى‏مانند. بنابراین امر ازدواج براى زوج‏هاى جوان امرى ممدوح و پذیرفتنى است به گونه‏اى که دختران و پسران جوان به محض رسیدن به شرایط و سن ازدواج باید مبادرت به آن کنند. با این وجود آمارهاى نگران‏کننده‏اى که از اختلافات و جدایى‏ها در میان زوج‏هاى جوان حکایت دارند نشان‏دهنده ی این نکته است که بسیارى از دختران و پسران جوان راه و رسم همسردارى و همسرگزینى را نیاموخته و ندانسته‏اند . بزرگ تر ها باید این آموزش ها را به فرزندانشان بدهند. علاوه بر این ، همسران جوان باید به نکاتى سخت توجه داشته و آنها را رعایت کنند تا زندگى‏شان در همان آغاز راه دچار تلاطم و تلخى نشود. برخى از این نکات که لازم است دختر و پسر جوان به کار گیرند به ترتیب زیر است:

با هم و در کنار هم باشید نه جدا از هم و رو در روى هم!

1- زندگى مشترک عرصه کمال است نه صحنه ی پیکار. بنابراین یار و یاور هم باشید و سعى نکنید بر همسرتان تسلط یابید. به عبارت دیگر با هم و در کنار هم باشید نه جدا از هم و رو در روى هم! خانواده زمانى موفق خواهد بود که در آن هماهنگى وجود داشته باشد و همه اعضا در یک محفل انس با کمال صمیمیت و شادى زندگى کنند. بنابراین همسران جوان باید از هر نوع رفتارى شامل طعنه‏زدن، تحقیر و مقایسه کردن همسر با دیگران و ... پرهیز نمایند.

2 -  از ابراز محبت نسبت به یکدیگر دریغ نورزید. ابراز محبت به‏موقع در زندگى مشترک، نشاط و طراوت و علاقه را به دنبال خواهد داشت. این امر فقط لازمه ی چند روز نخستین ازدواج نیست بلکه با گذشت زمان نهال نوپاى زندگى به درختى تناور تبدیل مى‏شود که نیاز بیشترى به آبیارى دارد. با ابراز محبت و نشان دادن عشق و علاقه به هم، مى‏توان این درخت تناور را براى همیشه بارور و باطراوت نگاه داشت و بر نشاط آن افزود.

 

نحوه نگریستن هر یک از ما به دیگرى، به « چگونه بودن ما » بستگى دارد نه به

« چگونه بودن او ».

3 - با محبت به هم نگاه کنید. نحوه ی نگریستن هر یک از ما به دیگرى، به « چگونه بودن ما » بستگى دارد نه به « چگونه بودن او ».

شیفتگى زمانى حاصل مى‏شود که فکر کنید همسرتان فردى باشکوه، ناب، صمیمى، خوش‏خُلق و خوش‏برخورد است. این شیوه نگرش به همسران جوان مى‏آموزد به جاى اینکه عشق را جستجو کنند، با عشق و محبت به زندگى نگاه کنند.

زبان نگاه، زبان مؤثرى است. شما با نگاه کردن به طرف مقابل به او مى‏فهمانید به صحبت کردن با وى علاقه‏مند هستید. حالات نگاه کردن اثر معجزه‏انگیزى در ایجاد صمیمیت میان زوجین جوان دارد. میل به صمیمیت نه تنها جنبه جسمى بلکه جنبه روانى نیز دارد.

4ـ وقتى زن یا مرد جوان اشتباه مى‏کنند ،صادقانه و صمیمى اعتراف کنند. صداقت و اظهار پشیمانى و ندامت تنها علاج واقعه است. قبول نکردن اشتباه و نپذیرفتن خطا، اختلافات را دامن خواهد زد.

5 - اگر خطایى از همسر خود مشاهده نمودید ، زود از کوره در نروید و سفره دل‏تان را نزد هر کسى باز نکنید. به خصوص پیش پدر و مادرتان درددل نکنید زیرا این کار موجب سرافکندگى همسرتان شده و امکان آشتى را بسیار ضعیف مى‏کند.

6 - اگر مى‏خواهید عشق و علاقه‏تان تداوم داشته باشد ، نخست باید بدانید زمان کافى را براى با هم بودن و ابراز محبت کردن اختصاص بدهید. سعى کنید به انگیزه ی عشق و ازدواج‏تان بیندیشید ، با همسرتان در باره ی نخستین روزهاى آشنایى و دوران خوشِ اولین روزها گفتگو کنید. یادآورى شادى‏ها و رویدادهاى شیرین، هم وجودتان را گرم کرده و هم تازگى و طراوت رابطه شما را با همسرتان حفظ خواهد کرد.

زوج‏هاى جوان باید به خاطر داشته باشند که مسائل و موارد اختلاف و یا اختلاف‏برانگیز را براى رسیدن به یک دیدگاه مشترک طرح نمایند، نه به تکرار و تثبیت کدورت‏ها و دشمنى‏ها.

7 - انعطاف‏پذیرى یکى از ویژگى‏هاى مهم براى ایجاد سازگارى بیشتر و سلامت روانى است. با چشم‏پوشى و نرمش نسبت به برخى رفتارهاى کودکانه و لجبازى‏ها نه تنها مى‏توان از تنش‏هاى بى‏دلیل پیشگیرى نمود ، بلکه مى‏توان از همان اول زندگى بنیاد خانواده را مستحکم نمود. زوج‏هاى جوان باید به خاطر داشته باشند که مسائل و موارد اختلاف و یا اختلاف‏برانگیز را براى رسیدن به یک دیدگاه مشترک طرح نمایند، نه به تکرار و تثبیت کدورت‏ها و دشمنى‏ها.

منبع : تبیان


ماه عسل و اولین اشتباه !

ماه عسل و اولین اشتباه !

اشتباهات سال اول ازدواج

 قلب

اشتباهاتی که در این مقاله آورده شده‌اند در تمام سال‌های پس از ازدواج می‌توانند تکرار شوند اما معمولا اوایل ازدواج و روزهای پس از ماه عسل به میزان بیشتری خودنمایی می‌کنند. در این مقاله اعمال اشتباهی که تنها در مدت زمان کوتاهی پس از ازدواج مرتکب می‌شویم آمده است: متوجه خواهید شد که تمامی این اعمال از عدم احترام به یکدیگر که دقیقا مخالف اساس یک ازدواج خوب است، منشا می‌گیرند. احترام و اعتماد دو نکته اصلی مدنظر ما در رابطه با فردی است که به زندگی مشترک با او پاسخ مثبت داده‌ایم. تا زمانی که حلقه ازدواج در دست شماست اطمینان حاصل کنید که این دو ویژگی ایده‌ال از زندگی‌تان خارج نشود.

 

همکار شما به صورت موقت در کنار شماست اما همسرتان همیشه در کنارتان است.

 

نباید پیش دوستان و همکاران خود از همسرتان بدگویی کنید، این نشانه عدم احترام است.

مسائلی که در منزل بین شما اتفاق می‌افتد به همکاران‌تان ارتباطی ندارد . آن ها دوست شما نیستند. هر چه‌ قدر هم بین شما رابطه دوستانه‌ای برقرار باشد به هر حال آن ها کسانی هستند که با شما فقط کار می‌کنند. پس از مدتی در صورت تغییر شغل و یا انتقال شما به محل  دیگر، این دوستی‌ها کم رنگ می‌شوند. همکار شما به صورت موقت در کنار شماست اما همسرتان همیشه در کنارتان است.

 

وقتی همسرتان با شما صحبت می‌کند، هر کاری که انجام می‌دهید متوقف کرده و به او گوش کنید.

سرتکان دادن و تماشای تلویزیون یا مانیتور کامپیوتر کار درستی نیست. این کار نشانه بی‌توجهی شما و ایجاد این طرز فکر در همسر شماست که او حتی به اندازه یک بازی ویدیویی یا برنامه تلویزیونی برای‌تان ارزش ندارد. عدم برقراری ارتباط از طریق نگاه به دلایل فوق به همسر شما می‌فهماند که اهمیت او از کاری که در حال انجام آن هستید، کمتر است!

 

سعی نکنید نشان دهید همیشه حق با شماست.

این کار نشانه تکبر شما و ایجاد حس ناامنی برای همسرتان است. بحث کردن بر سر مسایل پیش پا افتاده، آزاردهنده و غیرضروری است. اگر منظور او را متوجه می‌شوید چرا باید بر سر معنای دقیق کلمات یا عبارات بحث کنید؟ تنها به این دلیل که ثابت کنید انسان سخنر‌انی هستید و می‌خواهید به او آموزش دهید؟ این کار به معنای تحقیر کردن همسرتان و شکل دیگری از بی‌احترامی است.

 

اگر قول انجام کاری را می‌دهید ، حتما به آن عمل کنید. اگر بر عدم انجام کار ی اصرار دارید، آن کار را انجام ندهید.

این اشتباه مربوط به قابلیت اعتماد شماست، این کاری است که به طور روزمره در برابر رییس خود انجام می‌دهید، پس چرا این خصلت خود را در منزل اجرا نمی‌کنید؟ منظور من این نیست که خشک و سختگیر باشید، فقط در رابطه با آنچه که به آن اعتقاد دارید شهامت به خرج دهید.

 

شوخی کردن اگر به معنای آزار دادن باشد اصلا سرگرم کننده نیست.

اگر همسرتان می‌گوید که از شوخی شما ناراحت شده، فورا آن را متوقف کنید. اگر این موضوع را به زبان نیاورد شما باید آن‌قدر هوشیار باشید که بتوانید این آزردگی را در عکس‌العمل و رفتار او ببینید. این مورد هم با احترام ارتباط دارد.

 

منبع :تبیان


مهریه جالب دختران علیرضا افتخاری

مهریه جالب دختران علیرضا افتخاری

تعیین مهریه های سنگین و نجومی چنان مرسوم شده است که مانند دیگر رسومِ دست و پا گیر، سدی بزرگ بر سر راه ازدواج جوانان شده است. آیا ارزش های وجودی خودمان را با معیار سکه ها می سنجیم و در این بین چه بلاها که بر سر جوانان شیدا و عاشق پیش نمی آید. جوانانی که فقط به فکر رسیدن به معشوقند و دیگر هیچ. و تازه پس از ازواج می فهمند که چه بلایی بر سرشان آمده است.

حال اگر جوانی نخواهد به زندگی زناشوییش ادامه دهد ایا مهریه های سنگین و این سکه ها مانع از فروپاشی زندگیش خواهد شد؟ بی شک خیر، که اگر می شد آمار طلاق به این حد بالا نمی رفت.

جالب است بدانیم که آقای علیرضا افتخاری، خواننده خوش صدای کشورمان، مهریه دختر بزرگش را حفظ 450 غزل از حافظ شیرازی و مهریه دختر کوچکش را حفظ 16 جزء از قران کریم قرار داده است که تا کنون داماد بزرگش 350 غزل حفظ کرده و داماد کوچکش 8 جزء از قرآن کریم را حفظ کرده است.

منبع:عصر ایران


رابطه سالم بین دختران و پسران

آیا ایجاد رابطه سالم بین دختران و پسران نوجوان و جوان ممکن است؟!!

 گفته می شود : رابطه و همچنین برقراری آن با دیگران به خودی خود محکوم به فساد و تباهی نیست بلکه، این هدف و مقصود نهایی دو طرف است که ملاک سالم یا ناسالم بودن رابطه خواهد بود.رابطه دختر و پسر تاحدی با قوانین و شرع مقدس ما سازگاری دارد که می توان این جهت مسئله را تقویت و پرورش داد .

نویسنده این مطلب پاسخ خود را داده است چون هدف دو طرف را تعیین کننده سالم و یا نا سالم بودن رابطه دانسته است و پر واضح است که هدف اکثر دختران و پسران از ارتباط با یکدیگر، چیزی جز ارضای غرائز نیست. بعلاوه صرف نظر از هدف رابطه، از نظر دین هرگونه ارتباطی که با تحریک شهوت همراه باشد و یا ترس از افتادن در حرام در آن موجود باشد حرام است.

انواع مختلف رابطه از قبیل گفتار، نامه نگاری، ملاقات در اماکن عمومی، خصوصی،  معاشقه و ... در جامعه شنیده و دیده می شود که مختص جوانان نیست و در نوجوانان نیز وجود دارد.

همه اقسام رابطه، انحراف محسوب می شود ولی بعضی از کارشناسان در صدد تعریف نوعی ارتباط بین پسر و دختر نامحرم، به عنوان "رابطه سالم" هستند.

در بررسی این مطلب نخست باید گفت : رابطه ای سالم است که در آن نگاه جنسیتی وجود نداشته باشد همانند رابطه خواهر و برادر، اما رابطه های موجود بین دختر و پسر، اعم از گفتار، ملاقات و...، اساسا بر جنسیت استوار است؛ یعنی اگر طرف از جنس مخالف نباشد اصلا ارتباط بر قرار نمی شود. چون غرض، پاسخ گویی به تمایل عاطفی جنسی است که تنها از برقراری ارتباط با جنس مخالف حاصل می شود و ناگفته پیدا است که احساس عاطفی موجود در اینجا با کشش عاطفی بین اعضای خانواده تفاوت دارد و لذا نگاه دختر و پسر نامحرمی که رابطه عاطفی دارند نگاه خواهر و برادری نیست و به همین علت است که معمولا خانواده ها با چنین روابطی حتی از نوع کلامی آن مخالفند؛ چون احساس می کنند از این رابطه بوی تمایلات غریزی به مشام می رسد، مگر اینکه رابطه کلامی را مقدمه ازدواج ببینند.   

بنا بر این هرگونه رابطه بین دختر و پسر نامحرم حتی از نوع کلامی آن ناسالم و یک نوع نابسامانی اخلاقی شمرده می شود.

ادامه مطلب...

ر.و.س.پ.ی.گ.ر.ی

ر.و.س.پ.ی.گ.ر.ی

تحقیقات صورت گرفته دامنه سنی انحرافات جنسی در دختران به شدت پایین آمده و در تحقیق میدانی از 70 آسیب دیده ( که پرونده آنها به ستاد مبارزه با بحران ارجاع شده بود) مشخص شد که سن شروع انحرافات جنسی در دختران به 10 تا 13 سال رسیده در حالیکه در سالهای 80 تا 83 دامنه سنی این بحران، افراد 15 سال به بالا را در برمی گرفت. "و همچنین طبق آمارهای غیر رسمی در بعضی شهرهای بزرگ بیشتر از هزار فاحشه خانه غیر علنی وجود دارد که پسران نوجوان و جوان نیز مشتری آن می باشند.

 

پس خطر فحشا دختران و پسران نوجوان و جوان را تهدید می کند و بدون اینکه کسی برای آن کاری کند بطور نیمه علنی رو به گسترش است و متاسفانه رو به معضل شدن پیش می رود چون به نظر می رسد که مسئولان امر نسبت به این مساله عکس العمل چندانی نشان نمی دهند و بلکه شاید آن را رها کرده اند.

عوامل و راه حلهای ر.و.س.پ.ی.گ.ر.ی

 ادامه مطلب...

بد حجابی

 بد حجابی

معمولا منظور از بد حجابی کم حجابی و به معنی عدم رعایت حجاب بطور کامل است اما آنچه در اینجا مورد نظر است تنها کم حجابی نیست بلکه پوشش زبان دار و آرایش غلیظ عده ای از دختران است که نشان دهنده قصد آنها برای جلب توجه کردن است وگرنه کم حجابی و یا حتی بی حجابی در بسیاری کشورها وجود دارد و آنها چادر و روسری ندارند اما خیابان را برای نشان دادن زیباییهای خود انتخاب نمی کنند و با سادگی تمام در خیابانها و مجامع عمومی حاضر می شوند و تنها فواحش که به دنبال جلب مشتری می گردند با لباس زننده و آرایش غلیظ در خارج ظاهر می شوند.

شاهد بر مطلب اینکه : یک زن خارجی بعد از مشاهده نحوه پوشش بعض دختران در خیابانهای تهران گفت: "در تهران چقدر فاحشه وجود دارد؟!!!!" 

 ادامه مطلب...

ازدواج و لزوم تغییرباورها

بسم الله الرحمن الرحیم

اسلام دینی همه جانبه است که برای زندگی دنیا و آخرت انسانها راهکار و برنامه ریزی دارد ، اما در حال حاضر در جامعه ما ، آنهم در زمان حکومت دینی ، در زمینه اخلاقی مشکل جدی وجود دارد ،که به برخی از آنها اشاره می کنیم .

1ـ با گسترش اسباب تحریک از یک سو و عدم ارضاء درست نیازهای عاطفی جنسی از سوی دیگر ، التهاب در جامعه پدید آمده و  رو به تزاید می رود.

2-نابسامانیهای روحی روانی و حتی فکری اعتقادی نیز در جوانان و نوجوانان وجود دارد. 

3ـ ازدواج جوانان سخت و دیر انجام می شود و در این زمینه مشکلات فرهنگی، اقتصادی و قانونی وجود دارد.

4ـ واقعیت آن است که تا سالیان متمادی امکان فراهم شدن شغل و مسکن و امکانات مناسب برای ازدواج همه جوانان وجود ندارد.

5ـ خانواده ها به ازدواج جوانان به اندازه مریضی یا حتی تحصیل آنها اهمیت نمی دهند و شغل و مسکن مناسب و خرجهای سنگین را به عنوان مقدمه ازدواج لازم می­دانند.

6ـ برای رفع نیازهای روحی و جسمی ناشی از بیداری غریزه جنسی از زمان بلوغ تا زمان ازدواج، راهکار  کوتاه مدت مورد پذیرش عمومی وجود ندارد.

7ـ قوانین حکومتی در زمینه هایی همانند تحصیل و سربازی نسبت به ازدواج انعطاف ندارد.

8ـ نوجوانان (دوره دبیرستان) با داشتن مشکلات جنسی و عاطفی، تنها گذاشته شده­اند.

9ـ برای رفع نیاز به ازدواج خانمهای مجرد و دختران مازاد بر پسر، راه قابل عملی که در شرایط فعلی جامعه پذیرفته باشد، موجود نیست.

10ـ راهکار ایجابی شرعی مناسبی برای جلوگیری از کشیده شدن مردان متاهل به فحشا و انحرافات اخلاقی، به رسمیت شناخته نشده، یا معرفی نشده است.

ادامه مطلب...

مقام باعظمت عبادت و بندگى حق

مقام باعظمت عبادت و بندگى حق

انسان چه مرد و چه زن داراى هویّتى واحد، و جوهرى همسان هستند، و در پیمودن راه کمال و ظهور آثار انسانیت و رسیدن به درجات و مقامات معنویه هیچ فرقى با هم ندارند، اگر با میل باطنى و کشش فطرى، و کمک گیرى از عقل و نبوت و امامت و معلمان دلسوز، و مربیان واجد شرایط به قبول ربوبیت حق تن دهند، و مالکیت و تدبیر و هدایت حضرت حق را در تمام جهات زندگى بپذیرند، از افتادن در لجنزار بندگى طاغوت و هواى نفس، و دچار شدن به فرهنگ ها و مدرسه هاى شیطانى در امان مى مانند، و از برکت مملوک بودن نسبت به مالک واقعى، به مقامات عالیه ملکوتیه و عرشیه خواهند رسید.

مرد و زن در خلقت ظاهرى و باطنى خود تجلّى رحمانیت و رحیمیت و ربوبیت حضرت حقند، این واقعیتى است که از صریح آیات الهى استفاده مى شود، و جاى انکار و ایراد، و شک و تردید ندارد.

زن انسان است، زن داراى استعداد و قواى معنویست، زن در منطق وحى هویت و جوهرى یکسان با مرد دارد.

زن رحمت الهى است، زن جلوه ربوبیت حق است، تحقیر او، حمله به او، پایمال کردن حقوق او، سرپیچى از حفظ برنامه هاى به حق او، ضعیف شمردن او در دایره انسانیت، بى مورد طلاق دادن او، فرق گذاشتن بین او و پسر، همه و همه آثار شوم مدعیان مالکیت بر بشر، و فرعون هاى تاریخ، و فرهنگ هاى سلطه گر و ستم پیشه و ظالم و بیدادگر است.

در ایتالیا وقتى مرد خانه دختردار مى شد از خوشحالى در پوست نمى گنجید، زیرا شیئى به اشیائش اضافه شده بود و پس از سیزده یا چهارده سال او را به بازار برده و مى فروخت و قیمتش را صرف مخارج روزانه زندگى مى کرد!

گاهى که در ایتالیا از دست زن خشمگین مى شدند او را در دیگ جوشانى از روغن زیتون مى انداختند تا نابود شود.

از او به عنوان خدمتکار، کلفت، کنیز، کالاى شهوت استفاده مى کردند، و هنوز هم در فرهنگ بشرى از بسیارى از حقوق حقّه اش محروم است.

ولى در آئین حق و در منطق وحى، زن موجودى والا، منبعى از مایه هاى معنوى، جهانى از استعدادها، و نیروئى الهى است.

زن اگر قدر خود را بشناسد، و موقعیت انسانى خویش را حفظ کند، و از

تعالیم عالیه اسلام براى رشد و تربیت خود بهره بگیرد در حّد توان خویش، مریمى پاک، و خدیجه اى باکرامت و زینبى شایسته، و مقامى در خور حریم حضرت حق خواهد شد، وگرنه مانند مردانى که راه ناسپاسى سپردند، و به نعمتهاى حق کافر شدند، و سر از هدایت پروردگار پیچیدند دچار خزى دنیا و آخرت و لعنت ابد حق خواهند شد.

نظام خانواده در اسلام
تالیف: استاد حسین انصاریان 

http://www.erfan.ir/farsi/book/view.php?id=60&catid=6