سفارش تبلیغ
صبا

گل نرگس Narcissus

سفارشات حضرت آیت الله العظمی وحید خراسانی

سلام دوستان

امروز با تعدادی از دوستان خدمت مرجع عالی قدر شیعه، حضرت آیت الله العظمی وحید خراسانی، رسیدیم.

فرمایشات ایشان بسیار کارگشا و راه گشا بود، من که استفاده کردم.

ایشان به دوستان توصیه کردند که هر روز مقداری از قرآن را بخوانید و به امام زمان(عج)، هدیه کنید.

توصیه دیگر ایشان، توصیه به تقوا و نظم در امور بود.