سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ

گل نرگس Narcissus

مدیر پارسی بلاگ:موج وبلاگ نویسی در بحران غزه به خروش وبلاگ نویسی

محمد رضا فخری

مدیر پارسی بلاگ:

موج وبلاگ نویسی در بحران غزه به خروش وبلاگ نویسی تبدیل خواهد شد.

رسا، سرویس فرهنگی ـ مدیر دفتر توسعه وبلاگ های دینی گفت: در دنیای مجازی بیشتر سنگرهای دینی و انقلابی خالی است.

مهندس محمد رضا فخری، مدیر سرویس دهنده پارسی بلاگ در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری رسا در رابطه با تشدید بحران غزه گفت: موج وب لاگ نویسی در مورد غزه شروع شده است و بسیار تأثیر گذار است.

وی اظهار داشت:حضور وبلاگ نویسان روحانی در عرصه وب لاگ نویسی ملموس است. هرچند آنگونه که باید و شاید حرفه ای نیست، و انتظار و توقع بیشتری از این طیف است و باید از جهت کیفیت کار بیشتری صورت گیرد، زیرا سنگرهای زیادی در عرصه انقلاب و دین در فضای مجازی خالی است.

مدیر پارسی بلاگ در ادامه بیان داشت: موج وبلاگ نویسی در مورد بحران غزه و جنایات رژیم پلید صهیونیستی توسط دو تن از دوستان وبلاگ نویس در این سرویس شروع شده و همچنان ادامه دارد و تبدیل به خروش وب لاگ نویسی خواهد شد.

وی این حرکت ها را تاثیر گذار و سازنده خواند و وبلاگ را همچون رسانه های دیگر مانند صدا و سیما، روزنامه ها بر افکار عمومی تأثیر گذار دانست.

مدیر دفتر توسعه وبلاگ های دینی افزود: جای یک سرویس چند زبانه وبلاگ نویسی در  فضای مجازی کشور خالی است، و جای آن دارد که این سرویس راه اندازی شود تا صدای دوستان وبلاگ نویس ما که آشنا به زبان های خارجی هستند رساتر به گوش جهانیان برسد.

منبع: http://www.rasanews.com