سفارش تبلیغ
صبا

گل نرگس Narcissus

در نزدیکی با همسر چه نکاتی باید رعایت شود؟

در نزدیکی با همسر چه نکاتی باید رعایت شود؟

برای آگاهی در این زمینه به کتاب: ازدواج، مکتب انسان‏سازی، شهید دکتر پاک‏نژاد و سایر کتبی که در این زمینهچاپ شده است مراجعه نمایید.

آداب عمومی زناشویی :مستحبات

1- گرفتن وضو

2- گفتن بسم اللّه‏

3- در هنگام جماع تعجیل نکند و زن را برای آن آماده کند تا او هم کاملاً لذت ببرد.

4- جماع در شب‏های دوشنبه، سه شنبه، پنج شنبه یا جمعه باشد.

5- هنگام جماع با زن ملاعبه و بازی کند تا او کاملاً آماده شود.

6- جماع را وقتی انجام دهد که زن میل دارد.

مکروهات

1- جماع در شب و روزی که ماه و خورشید گرفته است.

2- هنگام غروب خورشید.

3- هنگام طلوع فجر تا طلوع آفتاب.

4- شب اول ماه غیر از ماه رمضان.

5- در شب آخر ماه.

6- جماع بعد از احتلام در خواب.

7- جماع در اتاقی که بچه‏ای وجود داشته باشد.

8- نگاه کردن به فرج هنگام جماع.

9- جماع به صورت عریان.

10- جماع در زیر آسمان.

11- جماع رو به قبله و پشت به قبله.

12- هنگامی که شکم پر است.

13- جماع در جایی که کودکی باشد که به آنها نگاه کند یا سر و صدای آنها را بشنود، هر چند چیزی متوجه نشود.

www.atregoleyas.com

atregoleyas@gmail.com