سفارش تبلیغ
صبا

گل نرگس Narcissus

پیامبر اعظم(ص) و روزه-2

سماعه گوید: از امام صادق (ع) پرسیدم :

آیا رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم ) ماه شعبان را روزه می گرفت؟

فرمود آری، ولی تمام آن را روزه نبود . پرسیدم چند روز از آن را افطار می کرد ؟

فرمود افطار می کرد . این سؤال را سه بارتکرار کردم

و آن حضرت بجز کلمه «افطار می کرد» چیزی نمی فرمود .

 سپس سال بعد نیز همان سؤال را از حضرت کردم و باز همانطور پاسخ فرمود.

    

امام باقر ( علیه السلام ) فرمود: رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم ) ماه شعبان و ماه رمضان

 را روزه می گرفت و آن دو را به هم وصل می کرد ،

ولی دیگران را از این کار نهی می نمود .

 و می فرمود: این دو ماه ماه خداست و روزه آن کفاره گناهان قبل و بعد آنها خواهد بود.

   

مؤلف: شاید مراد از نهی این باشد که آن حضرت خوش نداشت مردم تمام ماه شعبان را روزه بگیرند

 چنانکه در پاره ای از اخبار امر شده میان روزه ماه شعبان و ماه رمضان

 ولو به یک روز در اواسط آن افطار کنند.

   

سنن النبی ، استاد علامه سید محمد حسین طباطبایی، ترجمه حسین استاد ولی

 انتشارات پیام آزادی ، چاپ 1382، صفحه 274و275

معرفی یک وبسایت زیبا ، جالب و خواندنی :

www.nasimemotahar.com

اولین ارائه دهنده سیر  مطالعاتی آثار شهید مطهری در اینترنت


پیامبر اعظم(ص) و روزه-1

امام صادق (علیه السلام ) فرمود:

رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم )  در آغاز بعثت آنقدر پی در پی روزه می گرفت

که می گفتند دیگر افطار نمی کند . پس آنقدر افطار می کرد که می گفتند

دیگر روزه نمی گیرد . آنگاه از این روش دست برداشت و یک روز در میان روزه می گرفت

که روزه حضرت داوود (ع) باشد . پس آن را ترک کرد و سه روز ایام البیض (سیزده و چهارده و پانزدهم هر ماه )

 را روزه می گرفت . و سر انجام از آن هم صرف نظر کرد و سه روز را در دهه های ماه پخش کرد

: پنج شنبه دهه اول ، و چهارشنبه دهه دوم و پنج شنبه دهه سوم.

 و تا زنده بود این روش را ادامه داد.

 عنبسه عابد گوید: رسول خدا (ص) رحلت فرمود در حالیکه همیشه ماه شعبان و ماه رمضان

 و سه روز از هر ماه را روزه می گرفت.

 

علی (علیه السلام ) فرمود:

روزه گرفتن سه روز از هر ماه، که پنج شنبه اول ، و چهارشنبه وسط و پنج شنبه آخر باشد

 و روزه ماه شعبان، وسوسه را از دل ، و غم و غصه را از قلب آدمی می زداید ......

ما اهل بیت پنج شنبه اول و آخر و چهارشنبه وسط هر ماه را

روزه می داریم .

سنن النبی ، استاد علامه سید محمد حسین طباطبایی، ترجمه حسین استاد ولی

 انتشارات پیام آزادی ، چاپ 1382، صفحه 273و274

 


پیامبر اعظم(ص)

پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود:

گفتم: تفسیر یقین چیست؟

 گفت مؤمن چنان برای خدا کار می کند که گویی خدا را می بیند           

       و اگر او خدا را نمی بیند خدا او را می بیند

و به طور یقین می داند که آنچه به او(انسان) رسیده نمی توانست از او(خدا) خطا برود.

 و آنچه از او(خدا) خطا  رفته نمی توانست به او(انسان)  برسد ،

 اینها که گفته شد شاخه های توکل و نردبان زهد است.

سنن النبی ، استاد علامه سید محمد حسین طباطبایی، ترجمه حسین استاد ولی

 انتشارات پیام آزادی ، چاپ 1382، صفحه 38