سفارش تبلیغ
صبا

گل نرگس Narcissus

پیامبر اعظم (ص)

گفتم : تفسیر قناعت چیست؟

گفت : آن است که به آنچه از دنیا به او می رسد قناعت ورزد ،

با چیز کم بسازد و بر عطای اندک سپاس گزارد.

گفتم : تفسیر رضا چیست؟

گفت: کسی که از آقای خود راضی است بر او خشم نمی گیرد ،

چه به نعمت های دنیا برسد چه نرسد. و هیچ گاه به عمل اندک خود راضی نمی گردد.

سنن النبی ، استاد علامه سید محمد حسین طباطبایی، ترجمه حسین استاد ولی

 انتشارات پیام آزادی ، چاپ 1382، صفحه 36و 37

 


پیامبر اعظم (صلی الله علیه و آله و سلم )

پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود:

گفتم ای جبرئیل تفسیر صبر چیست ؟

گفت : آن است که آدمی در سختی شکیبایی کند همانگونه که در شادی شکیبایی می کند.

و دروقت نیازمندی شکیبایی کند چنانکه در وقت بی نیازی شکیبایی می کند ،

و در بلا و گرفتاری شکیبایی کند ، چنانکه در عافیت و سلامتی شکیبایی می کند .

بنابر این از حال خود از بلایی که به می رسد نزد کسی شکایت نکند.

سنن النبی ، استاد علامه سید محمد حسین طباطبایی، ترجمه حسین استاد ولی

 انتشارات پیام آزادی ، چاپ 1382، صفحه 36


پیامبر اعظم (ص)

بسم الله الرحمن الرحیم

پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود:

که جبرئیل نزد او آمد و گفت: یا رسول الله ، خداوند مرا با هدیه ای به سوی تو فرستاد که چنین هدیه ای را پیش از شما به هیچ کس عطا نکرده است.

رسول خدا (ص) فرمود: آن هدیه چیست؟ گفت صبر و نیکوتر از صبر.

فرمود آن چیست؟ گفت رضا و نیکوتر از آن

فرمود آن چیست؟ گفت زهد و بهتر از آن

فرمود آن چیست؟ گفت اخلاص و بهتر از آن

فرمود آن چیست؟ گفت یقین و بهتر از آن

فرمود: گفتم آن چیست ای جبرئیل؟ گفت نردبان آن ، توکل بر خداست.

گفتم : توکل بر خدا چیست؟ گفت : دانستن آنکه مخلوق [بدون خواست خدا] نه زیانی تواند زد و نه سودی تواند رساند. نه می تواند عطا کند و نه منع نماید . و نیز نومید بودن از مخلوق ، هرگاه بنده چنین باشد دیگر برای هیچ کس جز خدا عملی انجام نمی دهد و جز خدا به کسی امید نمی بندد و از کسی نمی ترسد، و به هیچ کس جز خدا چشم طمع نمی دوزد ، این است توکل .

سنن النبی ، استاد علامه سید محمد حسین طباطبایی، ترجمه حسین استاد ولی

                                                     انتشارات پیام آزادی ، چاپ 1382، صفحه 36